Murningsarbete

Puts & Fasad AB:s gedigna hantverk gör att du som kund får en exemplarisk standard när du beställer murningsarbete av oss. Vi murar stommar, inner- och ytterväggar, husgrunder samt jobbar med tegel och block. Att mura till exempel din fasad med tegel är ett medel i att motverka mögel och kommer även att hålla ute ljud mer effektivt. Både du och ditt hus gynnas av ett väl utfört murningsarbete.
​​​​​​​
Allt vårt arbete håller en hög kvalitet samt har en stor medvetenhet när det kommer till säkerhet och din nöjdhet som kund är det viktigaste för oss.
Som företag vill vi verka för naturen och ta vårt ansvar för att hålla nere miljöpåverkan, vilket vi gör genom att jobba med miljövänligt material och arbetsmetoder som har ett miljötänk.