Om Företaget

Puts och Fasadteknik i Linköping AB har sin verksamhet i Linköping, vårt huvudkontor finns på Ottargatan 10. Magnus Adolfsson leder arbetet i företaget och har 30 års erfarenhet av alla typer av puts och fasadarbeten.
För närvarande är vi ca 20 st anställda alla med gedigna kunskaper av olika typer av putsarbeten samt kakel och klinker sättning. Vi genomför fortlöpande utbildning för att vara uppdaterade med det senaste inom branschen vad gäller material, kvalitet och miljö

Vi anser att kvalitet, miljö och arbetsmiljö är viktiga faktorer för ett riktigt och säkert slutresultat för oss och våra kunder.
​​​​​​​
Våra kunder är byggföretag, privatpersoner, stat och kommun. Puts och Fasadteknik är medlem i Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier och arbetar i enlighet med Per:s branschregler.
Om foretagetOm foretaget
Om foretaget
Om företaget

DET BRINNER VI FÖR


Hemarbetet skapar förutsättningar for bra utförda jobb
Ett väl utfört arbete ute på fältet grundläggs redan på hemmaplan.
Vår effektiva administration är en förutsättning för att alla projekt ska fungera till hundra procent.
Planerings— och administrationsavdelningen består av Måns Lindfors, Anna Lugnegård och Margareta Berglund. 
Tillsammans kalkylerar och organiserar de fyra olika byggprojekt.
De håller ordning på ekonomin och de bevakar förändringar i lagar och förordningar.
Allt för att Våra hantverkare ska kunna fokusera på att uföra uppdragen ute hos kund på bästa sätt.

Linköpingsregionen har stark framtidstro
- PRECIS SOM VI


Vi putsar och murar. Kaklar och lägger klinker. Linköping med omnejd är vår marknad. 
En region som upplever en positiv utveckling och en stark tro på framtiden.
Det är klart att Vi på Puts & Fasadteknik inspireras av en sådan miljö och samtidigt tror på oss själva.
Vi har kunder inom både privat och offentlig verksamhet. Villor, kulturbyggnader, kommunala och statliga fastigheter alla uppdrag utför vi med samma entusiasm. 

Det gäller allt från mindre lagningar av en yttervägg, till totalentreprenad som omfattar hela fasader och invändiga våtutrymmen.
Från det enklaste till det mest avancerade.
Vi är en väletablerad aktör. Vi följer de normer, lagar och regler som finns. 

Du ska kunna lita på att vi är certifierade att utföra de viktiga jobb som Vi tilldelas samt att Vi lämnar riktiga garantier.
Vi tar vårt ansvar före, under och efter projektets slut. Det är betydelsefullt i en bransch där misstag på grund av okunskap kan få kritiska konsekvenser för den enskilda människan, både personligt och ekonomiskt.
Kompetens, yrkesstolthet och glädje präglar vår vardag.

Vår största tillgång är en engagerad personal. Vi har skickliga medarbetare som trivs på jobbet, som är stolta över det de gör.
Till sin hjälp har de ett välutvecklat kvalitets- och miljösystem. I slutändan tryggar vårt arbetssätt ett professionellt resultat.

Magnus Adolfsson